• (332) 502 06 03
  • |

Modüller

WisdomEra Sağlık Sistemi (WHS)

Resimde gördüğünüz gibi, WisdomEra Sağlık Sistemi (WHS) bir çok modülün entegre olduğu örümcek ağı gibi birbirine bağlı bir sistemdir.

WisdomEra bulut alt yapısı ile herhangi platformdan herhangi yerden erişilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ölçekli yapısı ile ihtiyaçlara uygun kaynaklar hızlı bir biçimde kullanılabilir olarak hazır hale gelir. Yapay zekâ insanın düşünme ve öğrenme yöntemlerini matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle analiz ederek yapay öğrenme modellerinin geliştirmesini kapsayan bir çalışma alanıdır. WHS geliştirdiği karar destek sistemi ile senaryolara uygun kararları oluşturan ve hızlıca seçim yapılmasını sağlayan bir alt yapıya sahiptir. WHS en gelişmiş yapay öğrenme algoritmaları sayesinde mevcut veriyi işleyebilecek alt yapısı ile hazırdır. Ayrıca WHS büyük veri işleme alt yapısı ile hızlı ve doğru sonuçlar üretecek şekilde tasarlanmıştır.

WHS'nin yapısına baktığımızda, hasta takip modülünü ve ona bağlı diğer modülleri görmekteyiz. Hasta takip modülü, zengin görsel yapıya sahip kullanımı kolay birçok kayıt ekranından tıbbi parametrik verileri toplar ve dinamik ekranları ile kaydedilen tüm verilere profesyonel, kullanıcı dostu bir grafik sunum sağlar.

Modüllerimiz

Hasta takip modülü (WHS-pf)

Tıbbi bilgi parametrik olarak kaydedilir.
Hasta takip modülü bilginin kaydedilmesinde görüntüleme, endoskopi, planlama laboratuar, cerrahi, patoloji, genetik, radyoterapi, biyopsi, kanser evreleme, ilaç toksisite, ilaçlar, son durum, beslenme, psikiatri, semptomlar, kardiyoloji, vital bulgular, fizik muayene bulguları ekranlarını ve özelliklerini kullanmaktadır.
Hasta takip modülü kayıtlı bilgilin sunumunda otomatik özetleme, zaman çizelgesi, veriyi listeleme ve raporlama modüllerini kullanmaktadır.
Çoğu ekranda anatomik olarak bölümlenen 3 boyutlu insan modelinde bulunan bölgeler parametrik veriler ile bağlanarak ilişkilendirilmiştir.
Medikal bilgi tüm ekranlarda kolayca diğer dillere çevrilebilmektedir.

Klinik bilimler modülleri

Klinik bilimler medikal tedavi prensiplerini ve metodlarını hem araştırır hem de uygularlar.
WHS onkoloji, iç hastalıkları, cerrahi ve diğer bütün klinik bilimler ile entegre edilmiştir.
Klinik hasta takibi sırasında WHS’nin yapay zeka ve makine öğrenme modelleri ortaya koyduğu yeni hipotezler ile yeni çalışma ve buluşlar meydana getirebilecektir.

Temel bilimler modülleri

Doğru tedavi metodlarına ulaşmak için klinik ve temel bilimler entegre çalışmalıdır.
WHS klinik karar vermede hemen hemen bütün temel bilimlerle birlikte çalışmaktadır.

İstatistik modülü (WHS-s)

WHS’nin makale oluşturma modülünde istatistiksel analizler otomatik olarak yapılmakta ve raporlanmaktadır.
WHS kullanıcıları tarafından oluşturulan parametreler ve istatistiksel testler ile meydana gelen istatistiksel veri analizi makine öğrenme ve karar verme kurallarının oluşturulmasında kullanılmaktadır.

Mobil sağlık modülü (WHS-m)

Hasta bir şikayeti olduğunda ya da ilaç kullanımı ya da başka bir konu ile ilgili bir bilgiye bakmak istediğinde WHS-m’ye kolayca sorular sorarak yanıt alabilmektedir.
Böylece doktor ile hasta arasında tedavi yönetimi WHS-m ile kolaylaşmakta ve güvenli hale gelmektedir.

Eğitim modülü (WHS-e)

WHS-e modülü otomatik eğitim simülasyonları oluşturabilmekte ve içerisinde barındırdığı 3 boyutlu medikal animasyonlar tıp öğrencileri, hemşirelik öğrencileri ve diğer tüm öğrencileri gibi sağlık hizmeti sunumunda görev alacak tüm öğrencilere eğitim verme özelliği taşımaktadır.
WHS hasta takibiyle birlikte eğitimi tek bir platformda sunmayı amaçlayarak yoluna devam etmektedir.

Yapay zeka modülü (WHS-ai)

WHS karar vermede bir üçgen modeli kullanmaktadır. Yapay öğrenme bu üçgende bulunan 3 noktadan birisini oluşturmaktadır.
Yapay öğrenme karar vermede kullanılacak kuralların oluşumuna kapı açmaktadır. Yapay zeka ile oluşturulan kurallar havuzu kural geliştiriciler tarafından ayrıştırılarak kural setlerinin içerisine aktarılmaktadır.

Klinik araştırma modülü (WHS-ci)

Makaleler, istatistik, hasta takibi ve makine öğrenme bağlantılarıyla ve WHS-ci modülünün otomatik yazı hazırlama özellikleriyle kolayca hazırlanabilmektedir.
WHS-ci modülü sahip olduğu ağ modeli ile bir çalışmaya farklı merkezlerden katılan yazar, katılımcı ve diğer tüm üyeler arasındaki bağlantıları oluşturabilmektedir.

Rule market (WHS-rs)

Kural geliştiriciler klinik karar algoritmalarıyla kurallar geliştirebilecek ve bu kural setlerini WHS-rs içerisine koyabileceklerdir.
Kullanıcılar karar setlerini indirip karar motoruna ekleyebileceklerdir. Bunların bazıları geliştiricileri tarafından belirlenen bir ücretle de markete eklenebilecektir.

Back to Top