• (332) 502 06 03
  • |

Temel Bilimler

Temel Bilimler Modülleri

Temel bilimler yapılan klinik çalışmalar ve araştırmalar ile meydana gelmektedir. Bu bilimler tanı ve tedavi yönetiminde çok önem arz etmektedir. Bu nedenle WisdomEra yapay zeka ve karar vermede temel bilimlerle de çalışmalarını yürütmektedir.

Özellikler

Anatomi
Biyokima
Biyoistatistik
Sitoloji
Embriyoloji
Epidemiyoloji
Genetik
Histoloji
İmmünoloji
Mikrobiyoloji
Moleküler biyoloji
Nütrisyon
Patoloji
Farmakoloji
Fizyoloji
Toksikoloji
Back to Top