• (332) 502 06 03
  • |

Medikal Onkoloji

Medikal Onkoloji

Onkoloji çok hızlı gelişen ve dönüşen bir alandır. Çağımız hastalığı olması dolayısıyla, kanserle ilgili yapılan yatırımlar her geçen gün artmaktadır. Böylece artan literatür ya da klavuzlardaki dönüşümler takip edilemez hale gelmiştir. Hasta takiplerinde kullanılan sıraya bile konulmamış bir sürü raporun incelenmesi doktorun işini iyice zorlaştırmaktadır. Ayrıca her bir hastalığa ait farklı evreleme sistemleri, klavuz önerileri bulunmaktadır. Bu bilgiler farklı kaynaklardan (web, kitap, akıllı telefon uygulamaları, v.b) incelenerek hastaya tedavi kararı verilmesi gerekmektedir. Bu bilgilere ulaşımı maksimum hıza çıkaran ve verilen kararları sorgulayan karşıdaki ikinci bir bilgisayar-beyin sayesinde bu problemler önemli oranda çözülebilir. İşte WHS-oncology burada devreye girdi.

Özellikler

WHS-kemoterapi modülü (WHS-chemo) yaklaşık 600 kemoterapi ve hedefe yönelik tedavi kombinasyonlarını içermektedir. Herhangi birisini tedavi için seçtiğinizde otomatik olarak doz hesaplaması yapılmaktadır.

Kemoterapötiklerin ya da hedefe yönelik tedavilerin toksisite analizleri WHS-toxicity modul (WHS-tox) tarafından yapılabilmektedir.

Herhangi bir ilaca kemoterapi uygulama sayfasında toksisite seçimi yapılarak kolayca kaydedilebilir.

While preparing chemotherapy or targetted therapy, selected drug is checked with health application notifications and laws in users’ countries.

Kemoterapi protokolü hazırlarken, seçilen ilaç kullanıcıların ülkesindeki sağlık yönetmelik ve kanunlarına göre otomatik olarak kontrol edilir.

WHS-chemo, kemoterapi seçiminden uygulanmasına kadar bir çok güvenlik noktası barındırmaktadır. (Doktor, hemşire, eczane, uygulayıcı onayları vb.)

Kullanıcı protokole, güne ya da herhangi bir ilacın öncesi, sonrası ya da sırasında yapılacak işlemleri not olarak ekleyebilir.

Doz hesaplama otomatik olarak yapılmaktadır.

WHS-chemo hastanın vücut yüzey alanını otomatik takip etmektedir. Böylece hasta hastaneye başvurduğunda WHS-chemo tüm ilaçların yeni değerlerini, değişen yeni kilo, boy, vücut yüzey alanı, glomeruler filtrasyon hızı gibi parametreleri kullanarak otomatik hesaplar.

WHS-chemo karar seti yapım aşamasındadır.

WHS-oncology clinical management kural setleri yapım aşamasındadır.

Back to Top