• (332) 502 06 03
  • |

Klinik Bilimler

Klinik Bilimler Modülleri

Klinik bilimler onkoloji, iç hastalıkları, cerrahi ve diğer birçok branşı içermektedir. Klinik bilimler medikal bilgiyi temel bilimlerle birlikte analiz etmektedir. Genellikle, klinik bir bilim tedavi prensiplerini ve metotlarını hem araştırır hem de uygular.

Özellikler

Allerji
Anestezi
Cerrahi
Dermatoloji
Endokrinoloji
Fizik tedavi ve rehabilitasyon
Gastroenteroloji
Girişimsel radyoloji
Hematoloji
Hücre patolojisi
Kardiyoloji
Klinik biyokimya
Klinik mikrobiyoloji
Klinik immonoloji
Nefroloji
Oftalmoloji
Pediatri
Radyasyon onkolojisi
Radyoloji
Romatoloji
Back to Top