• (332) 502 06 03
  • |

Hasta Takip

Hasta Takip Modülleri

WHS-pf modülü, zengin görsel yapıya sahip kullanımı kolay birçok kayıt ekranından tıbbi parametrik verileri toplar ve dinamik ekranlarıyla kaydedilen tüm verileri profesyonel, kullanıcı dostu, grafik tasarımlarıyla sunar.

Tıbbi veriler parametrik olarak kaydedilir. Bir kayıt modülü olarak WHS-pf hastaya görüntüleme, endoskopi, planlama, laboratuvar, cerrahi, patoloji, genetik, radyoterapi, biyopsi, kanser evrelemesi, ilaç toksisitesi, ilaç, son durum, beslenme, psikiyatri, semptomlar, kardiyoloji, vital bulgular, fiziksel muayene, katalog yöneticisi, kural yöneticisi gibi kayıtta ve analizde rol alan birçok modül ve özellik bulunmaktadır. Kaydedilen bir bilgi sunarken WHS-pf otomatik özetleme, zaman çizelgesi, veri listeleme ve raporlama modüllerini kullanır. Hemen hemen tüm ekranlarda anatomik olarak bölümlenmiş 3 boyutlu insan modeli parametrik tıbbi veriyle bağlantılı kayıtlar sağlar. Tıbbi veriler, tüm ekranlarda kolayca diğer tüm dillere dönüştürülebilir.

Kullanıcı, WHS-pf modülü ile veri kaydı yaparken, sistem otomatik olarak verileri kural motoruyla analiz eder ve kullanıcıya bir şeyler söyler aynı zamanda oluşturduğu eylemlerle tanı ve tedavilerin yönetilmesine yardımcı olur. Dolayısıyla kullanıcı, epikriz’den metin madenciliği ile parametreleri bulmaya çalışan ve yanlış parametreleri ve değerleri düzeltmek gerektiren başka sistemlerdeki gibi veri oluşturmak, aktarmak ve düzeltmek zorunda kalmaz. Yani, kullanıcı zaman kaybetmez.

Özellikler

Otomatik özetleme

Bu ekran, seçilen tarih aralığındaki verileri otomatik olarak listeler. Ardından, tarih sırasındaki kayıtları gösterir ve raporlar.
Kullanıcı bir hastanın özetini yazmak zorunda değildir. Bu nedenle, kullanıcı hastayı kolayca anlayabilir.

Biyopsi

Bir anatomik bölge seçimine uygun 3 boyutlu insan modeli içerir.
Biyopsi planlanabilir ve kaydedilebilir.
Eklenen biyopsi materyali, patoloji ekranına otomatik olarak bir liste gönderir.

Kanser evreleme

Kanser evrelemesi çok basitleşti.
Evreleme seçiminizi yaptığınızda evreleme otomatik olarak hesaplanır.

Kardiyoloji

Bir anatomik bölge seçimine uygun 3 boyutlu kalp modeli içerir.
Elektrokardiyografi bölge koordinatlı EKG resmi üzerinde kaydedilmektedir.
Ekokardiyografi değerleri, 3 boyutlu kalp modeli üzerine kaydedilir.

Katalog yönetimi

Yeni parametreler ve seçenekleri katalog yöneticisi ile kaydedilebilir.
Katalog yöneticisi aynı zamanda bir form tasarımcısı gibi çalışır. Böylece kullanıcı kendi temasını belirleyebilir.

İlaç toksisitesi

Toksisite bilgisi seçim yaparak kolayca kaydedilebilir.
Sistem toksisite yönetiminde yardımcı olur.

İlaç etkileşim

İlaç etkileşimi ilaçlar ve kemoterapi bölümünde otomatik olarak çalışır.

Son durum

Klinik uzmanlık alanına göre bir hasta için bir son durumu seçilebilir.
Son durumlar, istatistiksel analizlerde altın nokta olarak kullanılır.

Endoskopi

Endoskopi planlaması yapılır. Endoskopi sonucu parametrik olarak kaydedilir.
Bir anatomik bölge seçiniz uygun 3 boyutlu insan modeli.

Genetik

Mutations can be recorded easily.

Görüntüleme

Bir anatomik bölge seçimine uygun 3 boyutlu insan modeli içerir.
Raporlamada minimum düz yazı gerekliliği, otomatik raporlama.
PET, MR, BT, and all the other imaging tests can be recorded.

Laboratuar

Laboratuar değerleri farklı uyarı renkleriyle gösterilir.

İlaçlar

İlaç başlatılabilir, durdurma tarihi planlanabilir, sonlandırılabilir.

Nütrisyon

Beslenme Risk Taraması
Eat testi
Mini Beslenme Değerlendirmesi
Harris Benedikt Formülü

Patoloji

İmmunohistokimya testleri
Bir anatomik bölge seçimine uygun 3 boyutlu insan modeli içerir.
Materyaller biyopsi ve cerrahi kayıtlarından otomatik olarak gelir.

Fizik muayene

Bir anatomik bölge seçimine uygun 3 boyutlu insan modeli içerir.
Belirtilen anatomik bölgeye bağlı olarak bulgular listelenir

Planlama

Hasta için planlama yapar (görüntüleme testleri, biyopsi, kemoterapi, ameliyat, vb.) oluşturur.

Psikiatri

Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği

Radyoterapi

Radyoterapi yeri, radyasyon fraksiyonu ve dozu kaydedilebilir

Kural yönetimi

Kurallar herhangi bir kullanıcı tarafından oluşturulabilir
Kural algoritmaları ile hastayı otomatik analiz eder
Kural yazmanın anlamı: bilim dili ile "Algoritma kodlarınızı WHS için yazın" anlamına gelir.
Kodlamayı ve programlamayı öğrenmek zorunda değilsiniz.

Cerrahi

Tüm ameliyat türleri kaydedilebilir
Bir anatomik bölge seçimine uygun 3 boyutlu insan modeli içerir.

Semptomlar

Bir anatomik bölge seçimine uygun 3 boyutlu insan modeli içerir.
Belirtilen anatomik bölgeye bağlı olarak semptomlar listelenir

Zaman çizelgesi

Kayıtlar birbiri üzerinde tarih bazlı sıralamayla gösterildiği için kullanıcı bir olayı diğeriyle kolayca eşleştirebilir. (Ör: Bir ilaç alırken hastanın ateşi olabilir.)
Seçilebilir tarih aralığı.

Vital bulgular

Ateş, nabız, kan basıncı, ECOG, ağırlık, boy ve vücut kitle indeksi (otomatik olarak hesaplanır)
Grafik gösterimi

Hızlı Link

İletişim

Back to Top